Archiv článků

Co je to GDPR a pro koho platí?

GDPR (General Data Protection Regulation), česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstoupí v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů....
Celý článek

Jistota u nájmu bytu

Jistota u nájmu bytu   Dalším ustanovením, které novela občanského zákoníku obsahuje, je výše jistoty (dříve kauce) u nájmu bytu nebo domu. Zákon 460/2016 mění výši jistoty, a to tak, že od 28. února 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty v maximální výši...
Celý článek

Do zákona se vrací předkupní právo

Do zákona se vrací předkupní právo Novela občanského zákoníku přináší změny v oblasti nemovitostí, přičemž většina z nich je účinných od 28. února 2017. Významné jsou zejména změny týkající se předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí a výše kauce u nájmu bytu...
Celý článek

Přišla o byt kvůli nevýhodné půjčce

Přišla o byt kvůli nevýhodné půjčce. Byznysu s chudobou nelze přihlížet, zastal se ženy Ústavní soud   Od roku 2010 už se táhne spor o to, jestli úvěrová firma může záměrně připravit o byt dlužnici, o které dopředu věděla, že nebude schopna splácet. Podle Ústavního soudu není možné přihlížet...
Celý článek

Je potřeba přiznávat daň z prodeje družstevního bytu?

ANO, je to potřeba. V poslední době se mě na to často ptáte. Klienti si mezi sebou podepsali papír, že jsou finančně vyrovnáni, žádná částka tam nebyla, tak o co prý jde? Práva a povinnosti k bytovému družstvu jsou dle NOZ věcí. Z hlediska daně z příjmů se na ně vztahuje osvobození pouze v jednom...
Celý článek

Co víte-nevíte u pronájmů

víte, že pokud nájemce neodevzdá byt v den skončení nájmu, může po něm pronajímatel požadovat nájemné až do doby odevzdání bytu?   Víte, že nájemce je oprávněn chovat v bytě zvíře i proti vůli pronajímatele?   Víte, že nově lze smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřít...
Celý článek

Skryté hrozby levných pozemků

Uvažujete o koupi mimořádně levného pozemku, na kterém je stará stavba k demolici?  Udělejte si nejdříve odhad demoličních prací. Demoliční práce se mohou vyšplhat až k několika milionům, a mohou výrazně prodražit nákup na první pohled levné parcely. U průměrně velkého domu (2...
Celý článek

Souhlas se zcizením předmětu převodu

Otázka klienta: Dobrý den, chci prodat dům, který jsem zdědil po svých rodičích. V době dědictví jsem nebyl ženatý, ale teď jsem a dům je psaný jen na mě. Musím mít při prodeji souhlas manželky? Prý, že pokud tam nemáme trvalé bydliště nebo domácnost a to nemáme, tak souhlas nepotřebuji. Je to...
Celý článek