Co víte-nevíte u pronájmů

víte, že pokud nájemce neodevzdá byt v den skončení nájmu, může po něm pronajímatel požadovat nájemné až do doby odevzdání bytu?
 
Víte, že nájemce je oprávněn chovat v bytě zvíře i proti vůli pronajímatele?
 
Víte, že
 nově lze smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřít ústně?
 
Víte také, že nájem na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční lhůtě?