CO BY MĚLA OBSAHOVAT KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST   

Co je psáno, to je dáno. A v právu to platí dvojnásob. Ať už nemovitost kupujete, nebo prodáváte, ve smlouvě by mělo být sepsáno vše podstatné. Ušetří to vaše nervy i peněženku. Jsou věci, které kupní smlouva musí obsahovat, pak samozřejmě také ty, které je dobré v ní mít.

I na první pohled dokonalá a mnohastránková smlouva na hlavičkovém papíře nemusí být bez zásadní vady. Proto se vyplatí smlouvu nechat udělat nebo zkontrolovat advokátem se zkušenostmi s tímto tipem smluv.

Při koupi nemovitosti je potřeba dodržet písemnou formu smlouvy. Ta musí obsahovat minimálně následující údaje, které jsme pro vás shrnuli do pěti jednoduchých bodů:

1. SMLUVNÍ STRANY – jasné vymezení prodávajícího a kupujícího je naprostou nezbytností. Prodávající musí být samozřejmě majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí. Ideální je identifikovat ho nejen podle jména a adresy, ale i podle rodného čísla. Pokud je vlastníků více, musí být uvedeni všichni.

2. NEMOVITOST – nejvíc chyb se dělá při specifikaci nemovitosti. Ta musí být přesně označena tak, jak je vymezena v katastru nemovitostí. Jinak hrozí, že katastr celou koupi odmítne a nemovitost nepřevede na nového vlastníka. Stačí například, když se ve smlouvě opomene vlastnický podíl na budově nebo na pozemku.

3. REZERVAČNÍ POPLATEK - rezervační poplatek může být žádán v různé výši. Za obvyklou považujeme v současné době částku ve výši 3 – 5 % z kupní ceny. K největším obavám kupujících samozřejmě patří, že by snad o složenou zálohu mohli přijít. Zde se vyplatí dodržovat především následující pravidlo: Dobře si rozmyslete, zda máte skutečně o nemovitost zájem, než rezervační poplatek uhradíte.

4. KUPNÍ CENA – určení výše kupní ceny je vždy zásadním bodem ve smlouvě. V kupní smlouvě musí být však i přesně specifikováno, jakým způsobem budou peníze uhrazeny. A také do kdy. Sjednejte si podmínky i případné smluvní sankce, když něco nebude realizováno včas.

5. ÚSCHOVA A UVOLNĚNÍ PENĚZ - úschovu vždy klientům doporučujeme. Notář nebo advokát zaručuje, že peníze v úschově vložené nebudou vyplaceny až do okamžiku, kdy je v katastru nemovitostí dokončen převod na nového majitele, eventuelně naplněny další body kupní smlouvy.

6. PŘEVZETÍ NEMOVITOSTI – ve smlouvě se uvede kdy přesně bude byt či dům předán, nebo kdy se původní majitel vystěhuje. A sepsat předávací protokol o stavu nemovitosti a zapsané energie. I zde je vhodné sjednat sankce za nedodržení dohodnutých termínů.

7. PENB - průkazu energetické náročnosti budovy nebo u bytů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 (tři) roky. Prodávající to má za povinnost dodat kupujícímu.

8. OSTATNÍ - ve smlouvě se uvádí i to, kdo a v jakém termínu dá návrh na vklad do katastru, kdo zaplatí poplatek.

Z pohledu kupujícího je tedy víc než vhodné trvat na tom, aby v kupní smlouvě prodávající výslovně prohlásil, že byt či jiná převáděná nemovitost není zatížena žádnými právními ani faktickými vadami. To může být třeba i nájem „nepřiznaným“ nájemníkům nebo rozbité vestavěné spotřebiče. Prodávající by měl dále prohlásit, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, vedena exekuce nebo že v bytě nemá nikdo nahlášen trvalý pobyt. Prodávající by měl naopak trvat na prohlášení, že se kupující s bytem dobře seznámil. Pro ochranu kupujícího i prodávajícího je do smlouvy vhodné doplnit i smluvní pokutu, kterou by bylo možné uplatnit v případě, že se některé z prohlášení kterékoli ze smluvních stran ukáže jako nepravdivé. Na takové smluvní pokutě doporučujeme trvat.

9. PODPISY – Podpisy nechte v každém případě ověřit, stačí na poště nebo pracovišti Czech Pointu. Strany však nemusí podepisovat zároveň na jednom místě. Je běžné, že kupující podepíše smlouvu v Plzni a prodávající třeba v Klatovech.

Správně napsaná kupní smlouva předejde řadě problémů, které mohou nastat. Pokud vše proběhne v pořádku, ani nemáme možnost docenit její kvalitu. Když ale dojde na situaci, kterou smlouva neupravuje, postupuje se podle zákona a může dojít i k soudnímu sporu.

Pro bezpečný a šťastný nákup nebo prodej Vaší nemovitosti je důležité seznámit se s co nejvíce úkony. Ty základní najdete na těchto stránkách, podrobný soupis je v e-booku. Objednejte si ho ZDARMA.

E-book, bezpečný a šťastný prodej nemovitosti, Realitní makléř Karel Chval. Prodej domu, prodej bytu, prodej chyty, prodej pozemku, prodej komerční objekt. Realitní makléř Karel.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud ale uvítáte raději osobní radu a profesionální pomoc, objednejte se na bezplatnou konzultaci  ZDE

Reference od několika mých klientů a více informací o mě jsou v sekci  O MĚ

 

Váš realitní makléř Karel Chval. Specialista na prodej bytů a domů v Plzeňském kraji.