STARÝ DŮM - rekonstrukce nebo demolice ?

 

Zdědili jste nebo koupili pozemek, na němž stojí starý dům? Vy ale nevíte, zda rekonstruovat nebo ho raději zbořit?

Starý dům a postupná rekonstrukce

Koupit starý dům a postupně jej rekonstruovat má své kouzlo. Staré domy mívají často i sklep, pevné základy, kamenné zdi. Je na nich vidět poctivá práce. Můžete se do nich nastěhovat velmi brzy a nemusíte tak platit někde jinde nájem. Když vyloženě nespěcháte, můžete dům spravovat postupně a ve výsledku vás to vyjde levněji než stavba nového domu. Můžete začít s opravami i bez velkého množství peněz. Mezi nevýhody patří zastaralé potrubí, elektrické rozvody nebo vlhkost zdiva. Nikdy přesně nevíte, na co u starého domu narazíte, když začnete s rekonstrukcí.

Starý dům a demolice starého domu

Druhou variantou je starý dům odstranit a nový dům postavit jen na jeho základech. V mnohém je to jednodušší, dispozice v domě si uděláte podle sebe, vůbec si celý dům navrhnete k obrazu svému a časem nenarážíte na „kostlivce ve skříni“. Obecně platí, že získáte vyšší komfort, ale také zaplatíte vyšší cenu. Už jen demolice je náklad v řádech statisíců korun navíc. I když někdy je stavba nového domu levnější než rekonstrukce.

Demolice ale není jednoduchá záležitost, svazují vás především úřady, které ji musí povolit.

V žádném případě nemůžete zbourat dům, aniž byste měli povolení stavebního úřadu. Podle velikosti objektu k demolici řekne stavební úřad, jestli na to bude chtít projekt nebo ne (cena projektu cca. 5-6tis., jinak nejsou poplatky). Dá se to i vyřídit v jednom projektu jako demolice a stavba nového (nepovoluje každý stavební úřad). Nebo každé zvlášť.

Musíte nejdříve vyplnit žádost o odstranění stavby, která je k dostání na příslušném úřadě, případně na jeho internetových stránkách. V první řadě žádáte pouze o ohlášení odstranění stavby. Potřebujete tedy vyplněnou žádost, projekt bouracích prací (vyhotoví projektant) a doklad o vlastnictví nemovitosti. Žádost musíte podat na úřadě osobně, nebo to za vás může udělat osoba s vaší plnou mocí. Při schválení ohlášení můžete demolici provádět svépomocí a suť využít například na navážku nebo zpevnění příjezdové cesty.

 

Pokud stavební úřad do 30 dnů nereaguje, demolice starého domu je povolená. Může vás ale vyzvat k doložení dalších podkladů k bourání domu. Začíná vyřizování povolení. V tomto případě může demolici starého domu požadovat na odborné firmě. Demolice se provádí bouracími kladivy. Některé firmy nabízejí zároveň i výkopové práce a odvoz suti.
 
Stavební úřad může zamítnout demolici starého domu, pokud by narušila statiku okolních domů nebo pokud se jedná o evidovanou historickou památku nebo jinak omezenou stavbu.
Doporučuji nejprve zajít na úřad a optat se referenta, co bude vyžadovat a jak postupovat.
 
Pozor na možnost přítomnosti azbestu v odstraňované stavbě. Při přítomnosti azbestu v odstraňovaném objektu musíme požádat stavební úřad o povolení, které bude učiněno vždy rozhodnutím. Tento proces je samozřejmě časově delší a musíme dokládat další stanoviska vzhledem k přítomnosti azbestu, hlavně stanovisko příslušné hygienické stanice.
 
Pokud budete potřebovat přendat přípojku elektřiny - "kapličku", skříňku ve zdi, střešní přípojku apod., udělá to dodavatel elektřiny na vlastní náklady jen po předložení demoličního výměru ze st. úřadu. Jinak to budete platit sami. Za posunutí kapličky o cca. 5m může stát kolem 200 000,- Kč !!!

 

Objednejte si profesionální odhad

_______________________

KOUPÍM VAŠI NEMOVITOST

Spěcháte na prodej nemovitosti? 

Zaplatím ihned.

I za zadlužené nemovitosti.

_______________________