Souhlas se zcizením předmětu převodu

Otázka klienta:

Dobrý den, chci prodat dům, který jsem zdědil po svých rodičích. V době dědictví jsem nebyl ženatý, ale teď jsem a dům je psaný jen na mě. Musím mít při prodeji souhlas manželky? Prý, že pokud tam nemáme trvalé bydliště nebo domácnost a to nemáme, tak souhlas nepotřebuji. Je to pravda?

 

Je pravdou, že pokud jste dům zdědil jen Vy, je i za manželství jen Váš a prodávat jej budete jen Vy. Je ale také pravda, že existuje § 747 nového občanského zákoníku (NOZ), který říká: 

(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání. Přitom hlášený trvalý pobyt či faktická resp. údajná neexistence domácnosti v domě nic nezhnamená. Rozumný a opatrvný kupující bude chtít souhlas Vaší manželky s prodejem, nebo alespoň její písemné prohlášení, že v domě není společná domácnost