Je potřeba přiznávat daň z prodeje družstevního bytu?

ANO, je to potřeba. V poslední době se mě na to často ptáte. Klienti si mezi sebou podepsali papír, že jsou finančně vyrovnáni, žádná částka tam nebyla, tak o co prý jde?

Práva a povinnosti k bytovému družstvu jsou dle NOZ věcí. Z hlediska daně z příjmů se na ně vztahuje osvobození pouze v jednom případě – pokud je majitel držel déle než 5 let (§4 odst. 1. písm. r)). Nic jiného se na osvobození prodeje nevztahuje. Nedávno jsem psal jediný způsob, jak to obejít a to je využití §10 odst. 5. – darování osobě blízké, následný prodej a vstupem je cena, stanovená dle posudku.

Každopádně hlavní dotaz je:

Jak finančák přijde na to, že jsem prodal družstevní byt, když se to nikde neeviduje? FÚ chodí na kontroly, dle daňového řádu mohou 3 roky zpětně, byla-li ztráta, tak déle. A co udělají? Jdou např. na bytové družstvo a řeknou – vyjeďte nám všechny osoby, které v roce 2013 prodali své podíly a zároveň vyjeďte, jak dlouho byli členy. To pak hodí na úřadu do systému, a co se nestane? Vyjede jim, že to 30 lidí nepřiznalo, ač práva nedrželi déle než 5 let. Vyzvou je na kontrolu a zeptají se jich – pročpak jste to nepřiznali? Nešťastníci řeknou – koupil jsem to za 100 tis., prodal za 100 tis. (s nabyvatelem má podepsaný papír bez ceny….), tak jsem neměl co danit. A co udělá úředník?? Udělá křížové šetření a vyzve nabyvatele. A vážně věříte, že člověk, kterého jste viděli 2x v životě bude na té dřevěné židličce před úředníky vehementně tvrdit, že to od Vás opravdu koupil za 100 tis., ačkoli Vám z účtu poslal milion? Proč by se ohrožoval, když mu za to, že řekne pravdu, nic nehrozí ….