DPH a nemovitosti – přenesená povinnost

Vláda prozatím neschválila, ale schválí pravděpodobně na zasedání dne 13.1.2016 s ÚČINNOSTÍ od 1.2.2016, že dochází při převodu nemovitostí, podléhajících DPH k tzv. přenesení daňové povinnosti, tzn. že DPH bude hradit kupující. 
Technicky to proběhne tak, že ve smlouvě bude cena vč. daně, ale daň (DPH) nepošle kupující prodávajícímu, nýbrž ji uhradí na místně příslušný finanční úřad. Kupující si bude zároveň uplatňovat i případný nárok na odpočet.
Emotikona smile